Om Kutso

Kutso är ett litet, kompetent konsultbolag som arbetar med mjukvara för inbyggda system. Företaget tillför teknisk know-how och har förmåga att kommunicera den till våra uppdragsgivare
 
 

Erbjudande

Kutso kombinerar djup teknisk kompetens med förmåga att sätta sig in i sina uppdragsgivares verksamhet. Båda är nödvändiga förutsättningar för att kunna formulera kärnan i ett uppdrag på ett sätt som kan omsättas till en väl balanserad lösning vad avser teknik, ekonomi och kundnytta.

Kutso har lång erfarenhet av att kommunicera tekniska lösningar på ett mänskligt sätt. Kutso kan, tillsammans med sina uppdragsgivare, identifiera de viktigaste delarna i ett uppdrag för att lösa rätt problem.
 
 

Metod

Kutsos arbetssätt innebär bland annat att:
  • ge spelrum för projektmedlemmars kreativitet genom att sätta upp ramverk som underlättar att hålla ordning och reda.
  • jobba iterativt med väl definierade uppgifter för varje iteration.
  • ta fram modeller av systemet för att underlätta förståelse och förbättra designen.
  • uppmuntra granskning av projekt av en oberoende part.

 

 

Vision

Kutso hjälper sina uppdragsgivare hitta rätt lösning till rätt problem
 
 
kompetence